Webinar

Med vores hjælp kan du koncentrere dig om at formidle værdien af din faglighed i dit webinar uden at skulle bekymre dig om teknikken. Kontakt os nu.

Indhold

Webinar

Langt de fleste har efterhånden opnået erfaring med webinarer. Enten som undervisere, oplægsholdere eller deltagere. Webinaret er et glimrende alternativ til det fysiske møde eller undervisning. Ved at foregå online i stedet for fysisk er der ingen hensyn at tage til rejse, transport eller overnatning for hverken deltagere eller mødeleder(e). Det gør webinaret nemt og let tilgængeligt for alle. 

Har du dine forbehold over for webinarer, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan skabe samme succes med et online webinar som med et offline møde? Så lad os straks mane den tvivl til jorden. Du kan give dine deltagere den samme gode oplevelse til et webinar, som hvis de var til stede fysisk. Det kræver – lige som med et fysisk møde – blot planlægning og et professionelt tilrettelagt setup. 

Nå ud til dit kernepublikum med et professionelt tilrettelagt webinar

Hos Litemotions forstår vi funktionen af det gode webinar og kender alt til webinarets rolle inden for moderne marketing. Vi kender således til formatets muligheder og bruger altid vores erfaring og vores metodiske tilgang til at sikre det gode resultat. Vores tekniske udstyr er designet til kommunikationsformen i et webinar. Det betyder, at du har alle muligheder for at interagere med dit publikum via grafik, afstemninger, integrering af andre medietyper mv. Den fleksibilitet, vi tilbyder dig, skaber et unikt digitalt formidlingsrum, som vil fastholde alle webinardeltageres fokus gennem stabilitet i produktionen og den tekniske kvalitet, der giver den optimale overlevering af information til din målgruppe. Kontakt os i dag for at få uforpligtende sparring om, hvordan vi kan tilrettelægge det optimale webinar for dig og din virksomhed.

Sådan forbereder du et webinar 

Når du planlægger at afholde et webinar, er det alfa og omega, at du forbereder webinaret lige så godt, som du ville med et fysisk event eller undervisning. Ved at vælge at afholde et webinar og dermed hive undervisningen eller mødet ind i en online-kontekst undgår du at skulle forholde dig til de fysiske rammer såsom booking af lokale, opstilling af stole og borde, forplejning mv. 

Men selve oplægsdelen kræver det samme af dig – det er derfor vigtigt at få klarlagt, hvem webinaret er til, og hvilken værdi det skal give deltagerne. Ligesom med fysiske møder og undervisning er det altid en god idé at lægge op til dialog eller give mulighed for kommentarer fra deltagerne – det kan du tilrettelægge mulighed for i dit webinar ved at indlægge tid til spørgsmål, opfordre til diskussion undervejs eller lave en afsluttende spørgerunde via chatfunktionen.

Til en del af forberedelsen hører, at du udsender invitationer til webinaret i god tid og dernæst et program med beskrivelser af undervisningens indhold og underviserne eller oplægsholderne. 

Når du tilrettelægger et webinar, er det ikke kun selve oplægsdelen, som du bør forholde dig til. Det kan være med til at skabe en god, sammenhængende oplevelse, hvis webinardeltagerne både modtager kommunikation fra dig inden webinarets start som nævnt ovenfor, men også efter afholdelse. Det kræver meget lidt fra dig, men kan have stor betydning for webinardeltagerne.

Inden webinaret går i gang 

Klæd dine webinardeltagere godt på til webinaret. Udsend gerne en opfølgende besked til alle deltagere en dag eller to før webinaret, som opsummerer webinarets formål. På den måde vil dine deltagere være helt med på præmissen for webinaret – og du undgår, at der vil sidde deltagere, som har glemt alt om, hvorfor de i sin tid blev meldt eller meldte sig til.

Det er desuden en mulighed at overveje, om der er noget, deltagerne kan bidrage med inden webinaret, som kan berige undervisningen eller oplægget. Dette kunne fx være at bede deltagerne udfylde et spørgeskema med deres bevæggrunde for deltagelse, som underviseren eller oplægsholderen kan inddrage i præsentationen.

Derudover kan det være en idé at medsende et par gode råd til webinarets deltagere, så de får det bedst mulige udbytte af den online-undervisning, du har brugt tid på at forberede. Det kan være råd som: 

Efter webinarets afholdelse 

Når du har afholdt selve oplægget, er du næsten ved vejs ende. For at komme helt i mål med et webinar, der af modtagerne vil føles som veltilrettelagt og gennemtænkt, er det altid smart at sørge for at samle op på dagens undervisning. Planlæg at sende deltagerne præsentationen efterfølgende, så de altid har mulighed for at vende tilbage til centrale pointer, nyttige links, videoer mv. 

Evaluering er ikke noget nyt koncept, men er måske ikke så ofte brugt i webinar-regi. Det er uden tvivl værd at overveje at medtage – enten som en del af selve webinaret eller også som noget, der udsendes efter afholdelse. 

Derudover kan det være givtigt at evaluere internt med webinarets undervisere eller oplægsholdere: Hvad forløb godt, og hvad kan I gøre bedre til næste gang? Spørgsmål, som du også ville have stillet, hvis det var en fysisk undervisningsgang eller møde.

Få hjælp af os til at facilitere det bedste webinar

Mange virksomheder bruger i stigende grad webinarer til at nå deres målgruppe. Og effekten er både markant og interessant. Hvis du har brug for vejledning i at afvikle det perfekte webinar, kan vi hjælpe dig. Med vores speciale i produktion af live-events og lyd-, lys- og kameraudstyr, der er nøje udvalgt til professionel livestreaming, er vi gearet til at danne rammerne for den optimale løsning for dig – en løsning, du desuden kan få gavn af som always-on content efterfølgende. Med vores hjælp kan du koncentrere dig fuldt ud om at formidle værdien af din faglighed uden at skulle bekymre dig den mindste smule om det tekniske aspekt.

Uforpligtende snak

Har du et livestreaming projekt i tankerne?

Helt fra den spæde begyndelse og til slutningen vil vi arbejde fokuseret på at skabe den bedste oplevelse for dig. Så er du allerede nu i overvejelsesfasen om et kommende livestreaming projekt, er du naturligvis velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.
Kontakt os